Andrea Macháčová

U Andrey můžete absolvovat stáže a konzultace v oblasti dobrovolnictví. 

Vystudovala obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, absolvovala bakalářské studium sociální patologie na Univerzitě Hradec Králové a magisterské studium speciální andragogiky v Brně na Masarykově univerzitě. Od června 2013 pracuje v organizaci IQ Roma servis, kde vedla tým Centra prevence a rozvoje osobnosti, v současné době je manažerkou pro klientské programy, koordinátorkou dobrovolnictví, odborných praxí a stáží.