Denisa Sedláčková

Denisa je organizátorkou a facilitátorkou případových a interaktivních konferencí, je schopná facilitovat i anglicky. Absolvovat u ní můžete stáže zaměřené na sociální práci s dětmi. 

Vystudovala dvoj-obor sociální antropologie a sociologie a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Několik let pracovala v komerční sféře a jako dobrovolník při práci s dětmi se zdravotním a mentálním postižením. Od začátku roku 2015 pracuje v IQ Roma servis jako sociální pracovnice a vedoucí týmu v Programu pro rodiny, kde se věnuje case managementu (koordinované spolupráci) u rodin pod dohledem OSPOD. V rámci své pracovní pozice zapojuje do řešení nepříznivých situací rodin odborníky z mnoha různých oblastí. Mezi témata, kterými se zabývá, patří case management, inkluzivní vzdělávání romských dětí, rozvoj rodičovských kompetencí a domácí násilí. V současné době také koordinuje Akademii Diversitas. 

Kromě práce v IQ Roma servis vyučuje předměty Sociologie a Metody sociologických výzkumů na Evangelické akademii, organizuje anglické tábory pro děti a víkendové akce pro dospělé.