Ivona Parčiová

Ivona je lektorkou kurzu Obrana proti diskriminaci Romů

Od roku 2003 se zabývá přípravou vzdělávacích programů pro děti a mládež. Je spoluatorkou několika projektů a "aktivizačních her" pro vzdělávání romských dětí a mládeže. Od roku 2007 se věnuje vytváření a realizaci multikulturních programů pro mladé.

Několik let spolupracuje na vytváření kampaní s antidiskriminačním podtextem. V roce 2007 získala za propagační předmět „Krém pro všechny barvy kůže“ ocenění za nejlepší evropský antidiskriminační počin.

Mimo jiné je moderátorkou pořadu na internetovém Radiu R Masarykovy univerzity a členkou poradního orgánu Dekády romské inkluze na Úřadu vlády pro záležitosti romské menšiny.