Kateřina Jarotková

Katka je lektorkou kurzu Obrana proti diskriminaci Romů. Obracet se na ni můžete i pro případné konzultace či stáže v oblasti antidiskriminačního práva