Lenka Maléřová

Lenka je facilitátorkou případových konferencí, své facilitační dovednosti nabízí i mimo oblast sociální práce. 

Už při studiu sociální práce a psychologie na Masarykově univerzitě v Brně směřovala do práce s potřebnými klienty. Začala volnočasovými aktivitami a sociálně-právním poradenstvím uprchlíkům z východní Evropy, Afriky nebo Asie.

Pak odjela na měsíční stáž do romských osad na Slovensku, která rozvířila její zájem o život romských rodin u nás. Začala vidět lidi, kteří nepochází z jiné části světa, ale ze stejné země - a jejich problémy z jiné perspektivy než dřív. 

 V IQ Roma servisu pracovala od roku 2006 do roku 2016. Jako „teréňák“ s rodinami řešila dluhy, nevyhovující bydlení, hledání zaměstnání. Později přešla do pozice vedoucí programu Pro Dospělé, ve kterém zajišťovala koordinaci aktivit, rozvoj týmu a zajištění financí. Od roku 2013 v roli zástupkyně ředitelky pro projekty a finance odpovídala za komplexní financování celé organizace, řízení projektů, fundraising, ale také koordinaci vzdělávacích aktivit Akademie Diversitas.

Od roku 2016 se jako profesionální koučka zaměřuje na osobní rozvoj v soukromém i pracovním životě. 

Od roku 2008 se věnuje lektorské činnosti v rámci vzdělávacích programů a stáží zaměřených na práci ve vyloučených romských lokalitách nebo na práci s týmem sociálních pracovníků, od roku 2009 vyučuje sociální práci ve vyloučených romských lokalitách na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a přednáší také v rámci jiných . Od roku 2012 je organizátorkou a facilitátorkou případových konferencí.  

Jejím mottem je „život stojí za to žít“ – a tak se intenzivně věnuje sportu, ráda cestuje, poznává svět pod vodou a zkouší nové výzvy.