Metodiky práce s mládeží

 Metodiky práce s mládeží

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách představují řadu pracovních postupů, které lze využívat v rámci následujících témat: 

  • Poradenství pro volbu školy 
  • Poradenství pro volbu povolání
  • Interdisciplinární přístup v práci s klientem (metoda case managementu)
  • Metody poskytování sociálních a fakultativních služeb v NZDM 
  • Motivace a osobnostní rozvoj v práci s dětmi a mládeží
  • Multikulturní výchova
  • Finanční vzdělávání pro mládež
  • Systémy evidence, monitoringu a evaluace práce s mládeží 
  • Metody lokální spolupráce a síťování 

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách si můžete stáhnout zde.