Video-spoty práce s mládeží

Video-spoty práce s mládeží

Video-spoty práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách představují v podobě videoznáznamů/krátkých filmů řadu pracovních postupů, které lze využívat v rámci následujících témat: 

 

Poradenství pro volbu školy a povolání

 

Interdisciplinární přístup v práci s klientem (metoda case managementu)


Metody poskytování sociálních a fakultativních služeb v NZDM 


Motivace a osobnostní rozvoj v práci s dětmi a mládeží


Poznejme se - multikulturní výchova


Finanční vzdělávání pro mládež