Případové konference

Nabízíme organizaci a facilitaci případových a interaktivních konferencí. Obrátit se na nás můžete i s žádostí o facilitaci v komerční sféře (firmy) či v jiných oblastech (např. při komunitním plánování apod.) 

Organizace IQ Roma servis Vám pomůže případové konference (PK) a interaktivní konference (IK) profesionálně zorganizovat i facilitovat!

Proč si objednat organizaci či facilitaci případové konference právě u nás?

Jak může být PK užitečná pro klienta, jeho rodinu i odborníky?

 • zodpovědně vyhodnocujeme spolupráci (průběžné sledování vývoje situace z více hledisek)
 • nalézáme více variant řešení, nové pohledy a nápady, jak situaci rodiny řešit (víc hlav, víc ví)
 • nabízí prostor pro porozumění a společnou řeč (vyjasní se mnohá nepochopení, konflikty)
 • jdeme za stejnými cíli, ladíme spolupráci (vs. protichůdné požadavky na klienta, rodinu)
 • zplnomocňujeme klienta a jeho rodinu (klient spolurozhoduje, navrhuje, vyjadřuje se …)
 • reagujeme na reálné potřeby a možnosti (klienta, rodiny, odborníků)
 • posilujeme důvěru klienta v instituce (transparentní sdílení informací, partnerský přístup)
 • snižujeme riziko ohrožení klienta
 • nejsme v tom sami (rozdělení odpovědností, zapojení více zdrojů podpory)
 • zodpovědně rozhodujeme v obtížných otázkách sociálně-právní ochrany dětí

Kdy je vhodné uvažovat o realizaci případové konferenci?

 • když je potřeba vyhodnotit situaci dítěte a získat informace z různých úhlů pohledu
 • když je třeba zkoordinovat péči, sladit spolupráci v okolí dítěte, zapojit dalšího odborníka
 • když je nutné přijmout zásadní rozhodnutí v životě dítěte (při posouzení návrhu na předběžné opatření, odebrání dítěte z rodiny, svěření dítěte zpět do péče rodičů apod.)
 • když se zásadně změní prostředí dítěte
 • při výraznějších problémech (výchovné problémy dětí, selhávání péče ze strany rodičů), v komplikovaných případech, u rodiny, která se jeví jako „nespolupracující“

Co si představit pod „organizací“ případové konference?

 • zajistíme nezávislého facilitátora
 • dojednáme reálný a pro všechny účastníky přijatelný cíl setkání, termín a vhodné místo
 • připravíme dítě a všechny účastníky na setkání (informace, motivace, potřeby, podpůrné osoby)
 • pozveme všechny účastníky setkání (pozvánka dle představ dítěte)
 • zajistíme potřebné podklady, vhodné prostory a vybavení pro případovou konferenci
 • dle potřeby zajistíme zapisovatele na PK (zasílá zápis všem účastníkům)

Co si představit pod „facilitací“ případové konference?

 • facilitátor povede účastníky k předem definovanému cíli PK, k jasnému a srozumitelnému výstupu (akčnímu plánu)
 • facilitátor vytváří bezpečnou a otevřenou atmosféru pro všechny účastníky v průběhu celé PK
 • dle dohody zpracuje zápis z případové konference

Ceník:

Aktuální ceník naleznete zde:

AKTUÁLNÍ CENÍK

Leták k Případovým konferencím zde: LETÁK PK

Kontaktní osoba pro dojednávání případových konferencí:

Mgr. Sabina Maňková, tel. +420 775 867 367, sabina.mankova@iqrs.cz
IQ Roma servis, z.s., Vranovská 45, 614 00 Brno