Projektový management a administrativa

Nabízíme poradesntví, podporu, koučing, spolupráci při tvorbě nových projektů v českém i anglickém jazyce pro výzvy zaměřené na poskytování sociálních a návazných fakultativních služeb,  rozvoj lidských zdrojů, služby zaměstnanosti, vzdělávací aktivity, kampaně a investiční projekty zvyšující kapacitu sociálních služeb. Pomůžeme Vám identifikovat možné dostupné zdroje, naplánovat a zacílit projektový cyklus z hlediska obsahu, cílů, harmonogramu, kapacity lidských zdrojů, vyhodnotitelnosti a nastavení indikátorů a provázanosti s rozpočtem. Rozsah a forma podpory se odvíjí od individuální dohody.

Poradenské služby v oblasti tvorby projektů realizuje Bc. Wail Khazal, v oblasti projektové administrativy se Vám budou rády věnovat Mgr. Daniela Drnková a Mgr. Kateřina Pevná.