Standardy kvality SS, metody práce s klientem

Poradenská činnost v oblasti tvorby Standardů kvality sociálních služeb se soustředí předevsím na proces zavádění Standardů kvality v organizaci (příprava, průběh, vyhodnocování) a rovněž specificky na dílčí standardy č. 1-15 (teoretické vymezení i praktické uplatnění pro danou službu). Poradenská činnost v oblasti metod práce s klienty se soustředí na vedení rozhovoru s klientem,  dojednávání spolupráce s klientem a její vyhodnocování, spolupráci institucí na společném klientském případu (case management), práce s dobrovolným či méně dobrovolným klientem a metody práce s klientem v kontextu Standardů kvality poskytovaných služeb.

Poradenské služby realizuje Mgr. Markéta Klečková.