Strategické a operační plánování

Chcete mít strategický dopad, efektivitu a tah na branku? Hledáte svou jedinečnost, vnitřní hodnoty, vizi která se otiskne do DNA vaši organizace? Chcete ovlivnit, či změnit kulturu vaši organizace, či týmu? Chcete najít své místo v střednědobé a dlouhodobé perspektivě, dobře a jasně formulovat kroky jak se tam dostat? Hledáte jak v organizaci jasněji rozlišovat čemu řict ano a ne, jak pracovat společně a zacíleně na úrovních jednotlivec – tým - organizace? Chcete co nejúčelněji pracovat se zdroji organizace, abyste dosáhli co největšího efektu v rámci svého poslání? Přejete si podpořit loajalitu, samostatnost a kompetence svých lidí? Máte zájem do toho lépe vtáhnout a zapojit své zaměstnance a lidi v organizaci? Potřebujete konzultovat, či případně facilitovat tento proces? Poradenské služby, konzultace a odborné vedení po individuální dohodě realizuje Mgr. Katarína Klamková, ředitelka IQRS od r. 2003. V tématu operační plánování, nastavování indikátorů a evaluace výsledků cílů spolupracuje s Mgr. Šárkou Pólovou, vedoucí Analyticko-metodického úseku IQRS.