Case management v práci s rodinou aneb Jak efektivně spolupracovat?

Číslo akreditace vzdělávacího programu: 2014/0759-PC/SP

Cílová skupina programu: sociální pracovníci (oblast sociální prevence, sociální poradenství), pracovníci v sociálních službách, pracovníci OSPOD, pracovníci na úřadech a pracovníci na manažerských pozicích

Počet vyučovacích hodin: 16 hodin

Podmínky pro udělení certifikátu: 90% docházka, písemná reflexe účastníků k porozumění obsahu kurzu a využití principů CM ve své praxi

Cena: 2.800,- Kč (pokud se přihlásí více účastníků z Vaší organizace, získáte slevu!)

Lektorky: Veronika Kandelová, Markéta Klečková 

Místo konání: Brno (vzdělávací prostory Akademie Diversitas na Vranovské 45)

Termín konání: aktuálně není vypsaný žádný termín kurzu, v případě poptávky nás však neváhejte kontaktovat

Možnost přihlašování:

PŘIHLÁŠKA NA KURZ ZDE

Jaký je cíl kurzu? Předat účastníkům teoretické i praktické znalosti z metod case managementu v prostředí práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením. Program je zaměřen především na metody koordinované spolupráce využívané v oblasti péče o dítě a užší spolupráce mezi odborníky sociálně právní ochrany dětí, školskými zařízeními, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dalšími sociálními službami.

 

Co se účastníci kurzu konkrétně naučí? Účastníci na kurzu prakticky rozvíjejí své dovednosti potřebné pro dojednávání a vyhodnocování spolupráce s rodinou a dalšími zapojenými stranami, a to v kontextu spolupráce s dobrovolnými či méně dobrovolnými klienty. Dále se seznámí se základními specifiky metod case managementu využívanými při práci s rodinou: případovými, interaktivními a rodinnými konferencemi. Jednotlivé tematické bloky vzdělávacího programu jsou vedeny tak, aby účastníci byli aktivně zapojeni a veškeré teoretické informace si měli možnost ověřit prostřednictvím praktických nácviků situací.

 

Jak hodnotí kurz bývalí účastníci?

  • „Kurz se nesl v duchu příjemné a tvořivé atmosféry. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a získat mnoho cenných zkušeností a pracovních kontaktů. Děkuji.“ Kristýna Zelenková, Pardubice
  • „Kurz naprosto splnil má očekávání. Lektorky byly skvělé, informace předávaly poutavě a srozumitelně a dávaly často prostor k diskuzi.“ Amálie
  • „Kurz obsahuje jak teorii, tak i praktické ukázky, do kterých zapojují všichni účastníci. Je vytvořené důvěryhodné prostředí. Na konci praktických cvičení se prodiskutují postupy a vyzdvihnou klady a mínusy. Pro mne velmi přínosné školení.“ NC, Přerov
  • „Celý kurz byl pro mne výborným produktivně stráveným časem, který mne posunul dál v mé práci, dozvěděla jsem se teoretický podtext k praktické aplikaci a dostala jsem zde možnost sdílet i průběžně přijímat veškeré informace. Uvítala bych více praktických ukázek, i když vím, že bez těch teoretických to nejde. Jste úžasný, cítila jsem se na kurzu výborně.“ B.N.
  • „Kurzem jsem byl popravdě nadšený. Ať už se jedná o zázemí, které jsem vám nepokrytě záviděl, nebo o přístup lektorů. Pro vás bych se nestyděl pracovat i 20 h. denně, a byl bych právem pyšný.“ Petr Tomsa, Drug-Out Klub, Ústí n. Labem

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

vzdelavani@akademie-diversitas.cz

733 127 469

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Vyplňte prázdné textové pole.