Jak připravit a vést multikulturní lekce

Číslo akreditace vzdělávacího programu: 2015/0443-PC/SP/VP

Cílová skupina programu: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Cíl vzdělávacího programu se zaměřuje na seznámení účastníků s metodou tvorby a realizace multikulturních lekcí i na vlastní sebereflexi postojů, které mohou ovlivňovat přípravu a realizaci aktivit. 

Účastníci budou v průběhu kurzu pracovat se základními pojmy souvisejícími s multikulturalismem, seznámí se s rolemi, nástroji a konkrétními postupy, které jsou potřebné pro profesionální přípravu a vedení multikulturních lekcí. Během praktických nácviků budou účastníci vedeni k navržení vhodných opatření k eliminaci možných rizik, které mohou přinášet negativní reakce při realizaci multikulturních lekcí, včetně posilování argumentační dovedností. 

Jednotlivé tematické bloky vzdělávacího programu jsou vedeny tak, aby účastníci byli aktivně zapojeni a aby si veškeré teoretické informace měli možnost ověřit prostřednictvím praktických nácviků či v diskuzi s ostatními účastníky.

Počet vyučovacích hodin: 16 hodin

Cena: 2 800,- Kč (pokud se přihlásí více pracovníků z Vaší organizace, získáte slevu)

Lektorky: Ivona Parčiová, Klára Hamplová (viz Tým)

Místo konání: Brno (vzdělávací prostory Akademie Diversitas na Vranovské 45)

 V současné době není vyhlášen žádný termín tohoto kurzu.

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Vyplňte prázdné textové pole.