Jak připravit návrh na oddlužení od začátku až do konce 

Číslo akreditace vzdělávacího programu: 2016/1141-PC/SP

Cílová skupina programu: sociální pracovníci

Počet vyučovacích hodin: 8 hodin

Podmínky pro udělení certifikátu: 100% docházka, společná rekapitulace kurzu a zpětná vazba účastníků kurzu

Cena: 1600,- Kč (sleva při přihlášení více pracovníků z téže organizace)

Lektorka: Veronika Navrátilová 

Nejbližší termín konání kurzu: aktuálně není vypsaný žádný termín kurzu, v případě poptávky nás však neváhejte kontaktovat

Možnost přihlašování:

Místo konání: Brno (vzdělávací prostory Akademie Diversitas na Vranovské 45)

PŘIHLÁŠKA NA KURZ ZDE

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a zaměstnancům státní a veřejné správy, kteří ve své praxi pracují se zadluženými a předluženými klienty. V rámci kurzu účastníci získají nezbytný přehled o základních pojmech souvisejících s insolvenčním řízení obecně, naučí se rozeznávat, kdy je dlužník v úpadku a jakými způsoby lze úpadek dlužníka řešit. Kurz je zaměřen na specifický způsob řešení úpadku dlužníka (fyzické osoby) oddlužením. Účastníci se seznámí s celým procesem oddlužení, a to od samotného rozhodování o vhodnosti podání návrhu na povolení oddlužení až po osvobození dlužníka od zbytku dluhů. V rámci kurzu je kladen důraz zejména na posuzování vhodnosti oddlužení pro konkrétního dlužníka na zpracovávání návrhu na povolení oddlužení. Kurz je orientován velmi prakticky, tudíž účastníci kurzu budou moci různými metodami (cvičení, příklady, modelové situace) získat s použitím nově nabytých znalostí v praxi použitelné dovednosti (výpočet výše dluhů a výše uspokojení věřitelů v oddlužení, zpracování návrhu na povolení oddlužení vč. jeho příloh, samostatná práce s insolvenčním rejstříkem, apod.).

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

vzdelavani@akademie-diversitas.cz

733 127 469

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Vyplňte prázdné textové pole.

Po přijetí Vaší přihlášky budete závazně zapsáni mezi účastníky programu.
Kurzovné uhraďte až po obdržení FAKTURY, která Vám bude zaslána po naplnění programu minimálním počtem účastníků.