Jak zorganizovat případovou konferenci, aby byla opravdu smysluplná?

Číslo akreditace vzdělávacího programu: 2015/0113-PC/SP

Cílová skupina programu: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociálního poradenství, pracovníci OSPOD

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s metodou případových konferencí jako jednoho z nástrojů case managementu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Program se zaměřuje zvláště na fáze „svolání“ a „organizace“ případové konference.

V rámci kurzu si účastníci osvojí teoretické i praktické znalosti potřebné pro profesionální zorganizování případových konferencí, seznámí se s možnými riziky či slabými stránkami praxe organizací případových konferencí a budou vedeni k navržení vhodných opatření k eliminaci těchto rizik a k zajištění co nejvyšší míry smysluplnosti a užitečnosti případové konference pro cílovou skupinu. Dále se seznámí, jakým způsobem motivovat klienty k účasti na případové konferenci, jak představit cílové skupině metodu případové konference jako užitečného nástroje pomoci pro rodinu i odborníky. Součástí kurzu je praktický nácvik organizace případové konference a příprava podkladů pro realizaci případové konference.

Kurz je veden interaktivně s cílem vzájemného sdílení zkušeností odborníků, kteří mohou být potenciálními účastníky případových konferencí a kteří vychází z odlišného legislativního zázemí. Díky tomu mohou přispět k obohacení o různé pohledy na danou problematiku.

Počet vyučovacích hodin: 8 hodin (jednodenní)

Cena: 1.500,-  Kč

Lektorky: Veronika Kandelová, Markéta Klečková (viz Tým)

Místo konání: Brno (vzdělávací prostory Akademie Diversitas na Vranovské 45)

V současné době není vyhlášen žádný termín tohoto kurzu.

Jak hodnotí kurz bývalí účastníci?

„Vřele doporučuji pro zkvalitnění péče o klienty, neboť opakování – matka moudrosti a nové názory zúčastněných jdou spolu ruku v ruce.“ B. K.

„Výborný kurz, málo časového prostoru :)“

„Kurz byl srozumitelný a podnětný.“ Míla H.

„Kurz mi poskytl cenné podněty k praxi školního psychologa a jeho prostřednictvím jsem získala povědomí o tomto nástroji jako možném řešení problémů žáků ve škole.“ Mgr. Jeanette Vrtková, školní psycholožka

 

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Vyplňte prázdné textové pole.