Profesionální organizace a facilitace případových konferencí aneb Jak to udělat, aby případová konference byla opravdu užitečná?

Číslo akreditace vzdělávacího programu: 2015/0114-PC/SP/VP

Cílová skupina programu: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociálního poradenství, pracovníci OSPOD, pracovníci v manažerské, řídící funkci

Počet vyučovacích hodin: 16 hodin

Podmínky pro udělení certifikátu: 90% docházka, praktická zkouška (modelová situace, kazuistika), vypracování zadaného úkolu (vytvoření podkladu pro realizaci případové konference v rozsahu min. 1 A4)

Cena: 2.800,- Kč (pokud se přihlásí více účastníků z Vaší organizace, získáte slevu!)

Lektorky: Veronika Kandelová, Markéta Klečková

Místo konání: Brno (vzdělávací prostory Akademie Diversitas na Vranovské 45)

Termín konání: 21. - 22. 11. 2017 

Možnost přihlašování: do 13. 11. 2017

PŘIHLÁŠKA K VYPLNĚNÍ ZDE

Cíl programu:  seznámit účastníky s metodou případových konferencí jako nástroje multidisciplinární spolupráce při řešení případů ohroženého dítěte. Program se zaměřuje na fáze „organizace“ a „facilitace“ případové konference. 

 

Co se jako účastník naučím? Účastníci získají teoretické poznatky o tom, jak zorganizovat a vést případovou konferenci, pojmenují si možná rizika v praxi organizací a facilitací případových konferencí a následně se seznámí s vhodnými opatřeními, která tato rizika mohou eliminovat. Nedílnou součástí kurzu jsou dále praktické nácviky profesionální přípravy organizace a facilitace případové konference, při nichž účastníci získají zpětnou vazbu od zkušených lektorů i ostatních účastníků a rozvinou své silné stránky v těchto dovednostech. Osvojené dovednosti účastníkům mohou přispět k tomu, aby metoda případových konferencí byla využívána profesionálně a neztrácela svůj původní smysl a užitečnost pro klienty i odborníky. 

 

Jako formou bude kurz probíhat? Kurz je veden interaktivně s cílem vzájemného sdílení zkušeností odborníků, kteří mohou být potenciálními účastníky případových konferencí a kteří vychází z odlišného legislativního rámce. Díky tomu mohou vzájemně přispět k obohacení o různé pohledy na danou problematiku. Metoda je účastníkům zasazena do širšího kontextu koordinované spolupráce více odborníků (tzv. case managementu).

 

Jak hodnotí kurz bývalí účastníci?

  • „Tento kurz mi pomohl utřídit si myšlenky v daném tématu a pomohl mi uvědomit si, v jaké roli bych se cítila nejlépe na případové konferenci. Byl to velice kvalitně strávený čas.“ BN
  • „To, co jsem potřebovala - osahat si roli facilitátora v kontextu toho, zda-li budu schopná ji zastát s využitím toho, co doposud umím, znám a mohu nabídnout a zároveň toho, co ještě potřebuju - se mi dostalo. Bylo dobré, že to bylo i hodně praktické a s aktivním zapojením :) Díky a těším se na případnou další spolupráci.“  Radka
  • „Profesionálně připravený a vedený kurz se spoustou konkrétních popisů a modelových situací.“  Martina P.
  • „Kurz mi byl velkým přínosem, především i proto, že jsme si mohli vyzkoušet modelové situace, byly tu sdílené zkušenosti lektorek a dány i nějaké tipy/rady. Dost dobře zvolená kombinace teorie a praxe. Příjemné prostředí.“  Helena Danielová
  • „Nemám žádných výhrad k organizaci kurzu, je to technické či materiální zázemí. Lektorky shodně hodnotím - výborně, neboť jejich přístup mi ve všech směrech vyhovuje.“  bobkez
  • Kurz doporučuji a to širšímu okruhu, tedy všem, kdo by se mohli případně v rámci řešení nějaké problematiky případové konference účastnit - např. nejrůznější instituce, … . Vyvážení teorie a praxe, možnost vyzkoušet si jednotlivé role.“  Pamela Marková

 V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

vzdelavani@akademie-diversitas.cz

733 127 469

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Vyplňte prázdné textové pole.