Informace o vzdělávacích stážích

Akademie Diversitas nabízí několik typů vzdělávacích stáží, které jsou zaměřeny jak na přímou práci s klienty, tak na oblast managementu a administrativy v organizaci IQ Roma servis, z.s.

Stáže v oblasti přímé práce s klienty jsou zaměřeny na práci s jednotlivci (dospělí, mládež, děti) i celými klientskými rodinami v rámci registrovaných sociálních služeb organizace, a  to konkrétně odborného sociálního poradenství, terénních programů, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Stáže v oblasti managementu a administrativy jsou orientovány do zázemí organizace , zejména do oblasti tvorby projektů a jejich administrace, finančního řízení organizace a, strategického a operačního plánování či práce s lidskými zdroji.

Vzdělávací stáže nabízejí:

  • individuální přístup – program stáže vychází z Vašich potřeb
  • prostor pro konkrétní dotazy k vaší praxi
  • konzultace s odborníky v dané problematice

Vzdělávací stáže lze započítat do povinného vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb.

Vzdělávací stáže jsou možné v Brně ( prostory IQ Roma servisu na Vranovské 45), případně v Břeclavi (prostory  IQ Roma servisu Tř. 1. Máje 39).

Pro více informací a konkrétní podobu Vaší stáže kontaktujte  Mgr. Denisu Sedláčkovou na e-mail: vzdelavani@akademie-diversitas.cz nebo telefon: +420 733 127 470