Stáže zaměřené na organizační řízení

Zápasíte s různými manažerskými tématy a potřebujete s nimi pohnout? Stagnujete, jste unavení a potřebujete jiný pohled, novou energii, know-how a změnu? Obecný kurz Vám nestačí, vyžadujete témata cíleně a osobně, na míru řešit? Zajímá Vás přímá zpětná vazba, ale i věcná pomoc s vhodným řešením?

Začínáte v manažerské roli a chcete získat a nastavit dobrou praxi, inspirovat se u nás?

Chcete nahlídnout pod pokličku manažerských a organizačních procesů v IQ Roma servisu, následně je konzultovat, vhodně adaptovat a aplikovat pro Vaši potřebu a organizaci? Individuálně se lze dohodnout nad konkrétními i komplexnějšími oblastmi k řešení, případně stanovit jejich prioritizaci.

Odborné vedení po individuální dohodě realizuje Mgr. Katarína Klamková, ředitelka IQRS od r. 2003.