Stáže zaměřené na práci s dětmi a mládeží

Vzdělávací stáže v oblasti práce s dětmi a mládeží lze dle individuálních potřeb domluvit ve formátu jednodenní či vícedenní stáže. Nabízíme aktivní zapojení do poskytování sociálních služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a do dalších fakultaticních a pedagogických služeb, např. Denního centra pro rodiče s dětmi pro předškolní pedagogiku či služeb sanace rodiny. Součástí stáže je konzultace systému evidence práce, metodických postupů a práce s konkrétními kazuistikami, poradenství pro zavedení do vlastní praxe účastníka. Dle dohody lze účastníka stáže aktivně zapojit do práce s dětmi na individuální i skupinové úrovni jak v centru, tak v terénu či domácnostech klientů.