Stáže zaměřené na práci s dospělými

Vedoucí pracovníci nabízí konzultace v oblasti služeb pro dospělé klienty – zejména nastavení odborného sociálního poradenství a terénních programů.

Můžeme nabídnout své znalosti a zkušenosti v personálním obsazení služeb a rozvoji pracovních týmů, v požadavcích zákona o sociálních službách a standardech sociálních služeb, rozvoji služeb v souladu s potřebami cílové skupiny.

Součástí stáže může být konzultace Vašich podkladů nebo konkrétní problematiky, ale také náslech klientské práce v terénu nebo v poradně.