O nás

Po letech zkušeností a ocenění, kvalitní a rozeznávané práce se tým pracovníků IQ Roma servisu stává inspirací pro druhé. Dlouholetí experti a lídři z komunitní i organizační praxe IQ Roma servisu vytvořili vzdělávací instituci Akademie Diversitas.

Cílem Akademie Diversitas je rozvoj lidského a organizačního potenciálu, specificky v organizacích, jejichž hlavním posláním není dosahování zisku. Její činnost je zaměřena na vzdělávací a poradenské aktivity s širokou tematickou základnou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených.

Akademie Diversitas obsahem svých aktivit navazuje na tříletý projekt Vzdělání JE cesta v rámci něhož bylo proškoleno více než 200 pracovníků státních i nestátních organizací v pěti krajích České republiky.

Vzdělání JE cesta  pojďme po ní společně!