Konference

Realizujeme případové, interaktivní případové a rodinné konference. Případové, interaktivní případové i rodinné konference jsou rozhodovacím nástrojem v situaci, kdy je ohroženo dítě. Na konferenci se schází rodina, případně širší rodinný kruh, spolu s odborníky a společně vytvářejí plán pro budoucí bezpečí a ochranu dítěte. Věříme v potenciál rodiny a snažíme se všem jejím členům poskytnou bezpečný prostor pro řešení jejich životní situace. Máme tým zkušených facilitátorů, organizátorů a administrátorů, kteří se specializují na všechny druhy konferencí.

Facilitátor případové konference vytváří bezpečné prostředí pro sdílení názorů a pohledů všech účastníků a zajistí, aby každý byl slyšen a porozuměn. Cílem je vytvořit plán řešení, který povede k naplnění potřeb dítěte. Organizátor případové konference se zase stará o přípravu všeho s ohledem na zadavatele a potřeby rodiny, včetně přípravy účastníků, vyjednání termínů, místa a času konference.

Jsme tu pro vás a naše hlavní prioritou je vytvoření bezpečného prostředí a nalezení optimálního řešení pro každou rodinu a každý případ.

Případová konference

Případová konference je metoda práce s ohroženou rodinou, kdy se setkávají vybrané osoby, jako jsou rodinní příslušníci, odborníci a pracovníci sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), aby společně hledali nejvhodnější řešení situace s ohledem na potřeby a názor dítěte.

Interaktivní případová konference

Interaktivní případová konference (IPK) je inovativním přístupem k hledání řešení situací, které zahrnují dítě jako hlavního účastníka. Zatímco klasická případová konference se zaměřuje na sdílení a shromažďování informací mezi rodinou a odborníky, IPK zahrnuje i samotné dítě, aby jeho názor byl respektován a přijat jako důležitý aspekt řešení dané situace.

Rodinná konference

Jednou z klíčových charakteristik rodinné konference je to, že jde o proces rozhodování. Rodina si sama definuje problém, který chce řešit, a hledá společné řešení. Rodina je tak v zásadě vlastníkem konference a má právo na informace a soukromí. Rodinná konference začíná jasně formulovanou otázkou, která nesmí naznačovat řešení. Pomocí této otázky se rodina aktivuje, aby činila vlastní rozhodnutí a využila sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí.

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Jana Logrová
tel.: +420 777 485 823
jana.logrova@iqrs.cz

Přejít nahoru