Organizátor konferencí

Jak probíhá organizace případové konference od profesionálů z Akademie Diversitas?

Organizace konferencí je klíčovou částí procesu při ochraně ohrožených dětí. Vědět, jak připravit prostor, vytvořit nestranné a neutrální prostředí a zabezpečit všechny potřebné dokumenty, jsou nezbytné kroky pro úspěšnou konferenci.

Organizátor případové konference také musí zajistit přítomnost všech potřebných účastníků, což zahrnuje nejen rodinu, ale i odborníky a další osoby, které mají vztah k dítěti. Poté se případová konference začíná připravovat s ohledem na potřeby rodiny a jejich specifickou situaci. Organizátor musí stanovit termíny, místo a čas konference, a zajistit účast všech potřebných osob. Musí také zajistit přítomnost facilitátora, který bude konferenci vést.

Důležitou součástí konference je také vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení pohledů všech účastníků a jejich vzájemné porozumění, aby se došlo k vytvoření plánu řešení, který povede k naplnění potřeb dítěte. Všechny tyto kroky jsou nezbytné pro úspěšnou organizaci případové, interaktivní a rodinné konference.

Přejít nahoru