Ceník

Ceník PK, IPK, RK 2020 – od července 2022

Facilitace


 • Probíhá vždy mimo pracovní dobu.
 • Cestovné je facilitátorovi propláceno na základě cestovního příkazu pro Akademii Diversitas.

Ceník pro OSPOD

Případová konference

 • Brno 3000,-Kč
 • Břeclav, Vyškov, Bučovice 3500,-Kč + cestovné
 • Další obce JMK 3500,-Kč + cestovné

Interaktivní případová konference

 • Brno 3500,-Kč
 • Břeclav, Vyškov, Bučovice 4000,-Kč + cestovné
 • Další obce JMK 4000,-Kč + cestovné

Odměna pro facilitátora

Případová konference

PK

 • Brno 2000,-Kč
 • Břeclav, Vyškov, Bučovice 2000,-Kč + cestovné
 • Další obce JMK 2000,-Kč + cestovné (posuzováno individuálně)*

Interaktivní případová konference

 • Brno 2500,-Kč
 • Břeclav, Vyškov, Bučovice 2500,-Kč + cestovné
 • Další obce JMK 2500,-Kč + cestovné (posuzováno individuálně)*

Organizace

Po vybrání organizátora konference proběhne schůzka Klára – organizátor – vedoucí organizátora, kde se dohodne, zda bude organizace probíhat v rámci pracovní doby, zcela mimo pracovní dobu, případně pouze částečně v pracovní době. Pokud bude organizace probíhat pouze částečně v pracovní době, dojde na schůzce k vyjasnění, kolik hodin může organizátor věnovat konferenci ve své pracovní době. Vedoucí následně dohlídne na to, že tato domluva byla dodržena.

Organizátor všechny pracovní cesty mimo Brno vykáže cestovním příkazem AD. Peníze budou vyplaceny v pokladních hodinách.

Ceník pro OSPOD

Případová konference

 • Brno 5000,-Kč
 • Břeclav, Vyškov, Bučovice 5000,-Kč + cestovné
 • Další obce JMK 5000,-Kč + cestovné (posuzováno individuálně)*
Přejít nahoru