Kurz: Interaktivní případové konference

Víte, co jsou interaktivní konference? Chcete zjistit, kdy a jak je použít? Pracujete s rodinami a dětmi a chcete posílit jejich podíl na rozhodování a řešení jejich situace? Chcete konzultovat váš konkrétní případ a získat praktické rady?

Přijďte na náš kurz.

Kurz je zaměřen na představení metody interaktivních případových konferencí (IPK) v praxi sociálně právní ochrany dětí a služeb zaměřených na podporu rodin a dětí. Je určen všem odborníkům, kteří pracují s dětmi, rodinami a hledají cesty, jak zajistit participaci dětí a rodin na rozhodování o sobě samých. Účastnící se na kurzu dozví, kdy je vhodné IPK využít ve vlastní praxi a jak důležité je připravit odborníky, dítě i rodinu. Kurz se dále zabývá rozdíly mezi klasickou případovou konferencí a tou interaktivní. Nabízí praktické ukázky a interaktivní formou představuje jednotlivé fáze IPK. Kurz je postaven na zážitkových metodách.

Před samotným kurzem by měl účastník znát alespoň základy klasické případové konference. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé, kteří se již s metodou setkali.

Cíl Kurzu

Účastníci budou z kurzu odcházet s jasnou představou toho, jak IPK probíhá a jak ji využít ve vlastní praxi.

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci (oblast sociální prevence, sociální péče),
  • pracovníci v sociálních službách,
  • pracovníci OSPOD,
  • pracovníci na úřadech,
  • pedagogičtí pracovníci
  • pracovníci pracující s dětmi a rodinami

Podmínky pro udělení certifikátu

  • 90% docházka a aktivní zapojení účastníků,
  • vypracování zadaného úkolu

Základní informace o kurzu:

Datum:

Místo: Brno, Vranovská 846/45

Typ setkání: prezenční

Počet hodin: 16 h

Počet účastníků: 12

Číslo akreditace: A2020/0560-SP

Lektor: Bc. Klára Hamplová

Mgr. Veronika Kandelová

Cena: 3 600 Kč

Přejít nahoru