Rodinná konference

Rodinná konference: Společné hledání řešení

Jednou z klíčových charakteristik rodinné konference je to, že jde o proces rozhodování. Rodina si sama definuje problém, který chce řešit, a hledá společné řešení. Rodina je tak v zásadě vlastníkem konference a má právo na informace a soukromí. Rodinná konference začíná jasně formulovanou otázkou, která nesmí naznačovat řešení. Pomocí této otázky se rodina aktivuje, aby činila vlastní rozhodnutí a využila sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí.

Další důležitou charakteristikou rodinné konference je to, že konferenci pomáhá domlouvat a organizovat nezávislý a nezaujatý koordinátor. Tím se zajišťuje neutralita a profesionalita konference, která tvoří most mezi systémovým (úředním) světem a živým světem – světem rodiny.

Principy rodinné konference jsou zaměřeny na participaci rodiny a respekt k zadání zadavatele. Rodinná konference je založena na dobrovolnosti a důvěře v proces. Rodina si je vědoma toho, že odpovědnost za řešení je v rukou rodiny a spoléhá se na informovanost, srozumitelnost a transparentnost. Důležitá je také důstojnost a bezpečí rodiny, včetně dětí. S počtem roste síla a rodina využívá své vlastní zdroje, aby našla společné řešení.

Symbolem rodinné konference je kruh – kruh rodiny. Rodina se usazuje v kruhu, což symbolizuje rovnost a partnerství. Rodinná konference je také vhodná pro účast širší sítě rodiny, přátel a dalších osob okolo rodiny, jako jsou například sousedé nebo zástupci komunity. Tyto osoby mohou být důležitými zdroji pro řešení problému v rodině.

Rodinná konference umožňuje rodině najít řešení svých problémů tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte a posílily se kompetence samotných členů rodiny. Proces rodinné konference se skládá z několika fází, které vede nezávislý koordinátor. První fází je příprava rodiny na setkání, která zahrnuje zjištění jejího názoru a přístupu ke konferenci, vyjasnění cílů a postupu konference, a poskytnutí informací o tom, co může očekávat. Druhá fáze je samotná rodinná konference, během níž se rodina shromáždí v kruhu a koordinátor pomáhá vést diskusi tak, aby se rodina mohla aktivně účastnit procesu a najít řešení, které je pro ni nejlepší. Třetí fáze zahrnuje plánování a implementaci řešení, které bylo na konferenci vybráno, a průběžné monitorování situace. Celý proces rodinné konference je založen na principu respektu, partnerství a důvěry mezi všemi zúčastněnými stranami a na aktivním zapojení rodiny a dalších osob okolo ní do procesu řešení.

Přejít nahoru