Interaktivní případová konference

Jedná se o modifikovanou verzi klasické případové konference, která se však prakticky liší přítomností dítěte jako hlavního účastníka. Setkání se více přizpůsobuje dítěti, jeho průběh je méně formální, živější. Cílem zůstává sdílení a shromáždění informací mezi rodinou, odborníky a dítětem a k vytváření plánu řešení situace.

Interaktivní případová konference (dále jen IPK) je prostředkem k zajištění toho, aby byl názor dítěte respektován a přijat jako důležitý aspekt při hledání řešení dané situace. Účelem společného setkání je nalezení řešení konkrétní situace, na kterém se podílejí všichni účastníci včetně dítěte. Interaktivní případová konference je připravena tak, aby byla pro dítě co nejpříjemnější a aby se během ní cítilo bezpečně.

V čem je IPK jedinečná:

 • Setkání probíhá v neformálním prostředí. 
 • Dítě má k dispozici svého průvodce. 
 • Před i během setkání hraje oblíbená hudba dítěte. 
 • Dítě má možnost vybrat pro sebe i ostatní občerstvení.
 • Témata všichni účastníci společně zapisují na velké papírové archy nalepené na zdi.
 • Dítě určuje témata, která se budou řešit jako první. 
 • Postup umožňuje soustředit se na řešení budoucnosti dítěte, upozaďuje konflikty a vracení se do minulosti.

Proč zapojovat děti do řešení?

 • Děti se učí o svých právech.
 • Dáváme tím najevo respekt, partnerství.
 • Učí se projevovat svá přání a potřeby.
 • Posilujeme jejich sebedůvěru.
 • Funguje to.
 • Učí se vyjadřovat své názory, konstruktivně řešit problémy, konflikty, dělat kompromisy. 
 • Naučí se, že hrát důležitou roli ve svých vlastních životech, a v životě celé společnosti, ve které žijí.
Přejít nahoru