Udržitelnost a well-being pro náročné profese

Turbulentní doba, zvýšené nároky, jedna děsivá krize za druhou, válka, světová pandemie. To všechno v nás vyvolává různé pocity. Není s vámi nic špatně, pokud se cítíte nedobře. Na kurzu se společně naučíme, jak se s takovými situacemi vyrovnat, aby nám to způsobovalo co nejméně emoční zátěže a trápení. Společně budeme hledat zdravé mechanismy, jak se vyrovnat se se stresem, jak předcházet patologickým jevům jako je vyhoření, alkoholismus, psychické problémy. Princip sustainability and resilience a nenásilné komunikace přináší prvky a metody hledání vlastních hranic a potřeb a jejich dodržování a posilování odolnosti v profesním i osobním životě.

Cílové kompetence:

Absolvent si bude moci uvedenou problematiku a získané poznatky zasadit do kontextu svého zlepšování psychické odolnosti a udržitelnosti, jak v práci, tak i v osobním životě, zvládání stresových situací.

Kurz ho povede k zamyšlení nad tím, co dělá sám – a co může dělat – pro prevenci syndromu vyhoření.

Základní informace o kurzu:

Datum:

Místo: Brno, Vranovská 846/45

Typ setkání: prezenční

Počet hodin: 8 h

Počet účastníků: 16

Číslo akreditace: A2022/1124-SP/PC/VP

Lektor: Mgr. Zuzana Siváková, Veronika Prokůpková

Cena: 1 800 Kč

Učební plán:

Absolvent kurzu se seznámí se základy tématu stresu a psychické odolnosti – principem sustainability a resilience, s působením emocí a stresu na zdravotní stav, s rozpoznáváním stresového stavu, s technikami zvládání stresu. Dále se seznámí s konceptem psychické odolnosti jako s tématem prevence syndromu vyhoření i psychického vyčerpání.

Přejít nahoru