Insolvence a oddlužení po 1.6.2019 s ohledem na aktuální rozhodovací praxi

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení se s právní úpravou insolvenčního řízení s důrazem na změny po 1.6.2019. Kromě právní úpravy samotné se účastník programu seznámí s aktuálním formulářem pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, včetně pokynů k formuláři vydaných. V praktické části budou účastníci seznámeni s úskalími získání a zpracování podkladů pro zpracování návrhu a dále s dílčími otázkami z rozhodovací praxe soudů v insolvenčních věcech. Kurz je vhodný jak pro začínající pracovníky, tak pro pracovníky s praxí.

Kurz vychází ze zákonů:

  • 82/2012 Sb., Nový občanský zákoník
  • 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
  • 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Cílové kompetence:

Účastník kurzu by měl být klientovi či jiné osobě schopen předat základní informace o platné právní úpravě insolvenčního řízení a o ne/vhodnosti využití insolvence, resp. oddlužení pro daný případ.

Z praktických dovedností by měl být schopen předat informaci o tom, kde a jakým způsobem lze dohledat chybějící informace a vymáhaných a nevymáhaných dluzích, jaká dokumentace je třeba pro zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, v optimálním případě pak předzpracovat návrh do předepsaného formuláře.

Základní informace o kurzu:

Datum:

Místo: Brno, Vranovská 846/45

Typ setkání: prezenční

Počet hodin: 8 h

Počet účastníků: 15

Číslo akreditace: A2020/0559-SP

Lektor: Mgr. Michal Tlusták

Cena: 1 800 Kč

Učební plán:

Účastníci seznámí s tím, jaká je platná právní úprava insolvenčního řízení s důrazem na změny, které vstoupily v platnost po 1. 6. 2019. V navazující části tohoto modulu bude představen aktuální formulář pro podání insolvenčního návrhu a pokyny pro jeho vyplnění. Poslední částí bude představení povinných příloh návrhu a jejich náležitostí.

Účastníci kurzu pokusí o asistované vyplnění insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení s tím, že následně budou zodpovězeny praktické otázky v rámci této činnosti vzniklé. Samostatně pak budou účastníci seznámeni s praktickými problémy při zpracování příloh.

Kurz je zakončen čtvrtým modulem – otevřenou diskuzí reflektující praktické problémy, na které účastníci narazili při vyplňování formuláře/zpracovávání návrhu. Zcela na závěr bude účastníky vyplněn evaluační dotazník.

Přejít nahoru