Konference


Poskytujeme profesionální organizaci a facilitaci všech typů konferencí. Případové, interaktivní i rodinné konference jsou rozhodovacím nástrojem v situaci, kdy je ohroženo dítě. Schází se na nich rodina, popř. širší rodinný kruh spolu s odborníky a společně vytvářejí plán pro budoucí bezpečí dítěte.

Případové konference

Na případové konferenci se schází rodina spolu s odborníky. Toto setkání vede nezávislý facilitátor. Výsledkem setkání je plán, se kterým všichni souhlasí

Interaktivní případové konference

IPK je případová konference, kde je dítě hlavním účastníkem a je aktivně zapojeno do hledání řešení. V průběhu setkání jsou návrhy všech zapisovány na papíry na stěnách. Setkání vede nezávislý facilitátor a jeho výsledkem je plán.

Rodinné konference

Rodinná konference je setkání širokého rodinného kruhu včetně přátel a známých rodiny. Cílem je učinit rozhodnutí a vytvořit plán, který vytváří sama rodina, bez odborníků a facilitátora.