Konference

Poskytujeme profesionální organizaci a facilitaci všech typů konferencí. Případové, interaktivní i rodinné konference jsou rozhodovacím nástrojem v situaci, kdy je ohroženo dítě. Schází se na nich rodina, popř. širší rodinný kruh spolu s odborníky a společně vytvářejí plán pro budoucí bezpečí dítěte.

Případová konference

Případová konference je plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu. Jedná se o jednu z tradičních metod práce s ohroženou rodinou.

Interaktivní případová konference

IPK je případová konference, kde je dítě hlavním účastníkem a je aktivně zapojeno do hledání řešení. V průběhu setkání jsou návrhy všech zapisovány na papíry na stěnách. Setkání vede nezávislý facilitátor a jeho výsledkem je plán.

Rodinná konference

Rodinná konference je setkání širokého rodinného kruhu včetně přátel a známých rodiny. Cílem je učinit rozhodnutí a vytvořit plán, který vytváří sama rodina, bez odborníků a facilitátora.

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Jana Logrová
tel.: +420 777 485 823
jana.logrova@iqrs.cz

Přejít nahoru